Onderzoek – Prenatale Screening

In de zwangerschap zijn er een aantal testen die je kunt doen naar de gezondheid van je kind. Als je hier informatie over wenst dan zullen we je hier uitgebreid over informeren tijdens de eerste controle. We zullen dan informatie geven over testen wat betreft screening naar Down-, Edwars- en Patausyndroom. Je kunt dit laten testen door middel van de niet invasieve prenatale test (NIPT). Ook zullen we je uitleg geven over het structureel echoscopisch onderzoek (ofwel de 13 en 20 weken echo). Je kunt zelf kiezen of je gebruik wenst te maken van (één van) deze onderzoeken. Wij adviseren je om alvast wat informatie te lezen voor de eerste controle. Via deze link vind je meer informatie over prenatale screening.