Klachtenregeling

Het is belangrijk dat je je prettig voelt bij je verloskundige. Wij als praktijk willen de beste zorg verlenen voor onze cliënten. Hierbij doen wij ons uiterste best om het contact deskundig en aangenaam te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent of dat je een klacht hebt.

Bespreek je ontevredenheid of klacht met ons

Vanzelfsprekend kan je ook bij ons terecht als je klachten over de zorg of begeleiding hebt. Vertel ons wat je dwarszit. Wij nemen graag de tijd om met je te praten. Mocht je het niet prettig vinden om de klacht met de desbetreffende verloskundige te bespreken, dan kun je altijd een afspraak bij de andere verloskundige maken. Mocht je het spannend vinden dan kun je een persoon meenemen waarbij je je vertrouwd voelt.

Schakel onze klachtenfunctionaris in

Als het niet lukt om er samen met ons uit te komen of als je hulp wilt bij het indienen van een klacht, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met jou waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met je klacht. Zij adviseren je wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag via 088-0245123. Je kunt ook een email sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

Voor meer informatie kun je terecht op www.klachtverloskunde.nl