Echoscopie

Hoe leuk is het om je kind voor het eerst te zien, om het hartje voor het eerst te zien en horen kloppen en te zien hoe je kind beweegt?! Wij vinden dit een verrijking van ons vak en hebben daarom een uitgebreid pakket van verschillende echo’s. Er zijn standaard echo’s in de zwangerschap welke worden vergoed vanuit de verzekering en pretecho’s welke je zelf moet betalen. Wij kunnen 2D, 3D en 4D echo’s maken en je plaatjes meegeven. Bij de 3D echo’s krijg je een USB-stick mee met de plaatjes en een filmpje, zodat je je kindje thuis nog kan bewonderen.

Vitaliteitsecho

Tijdens de zwangerschap zijn er diverse momenten waarop wij je kindje willen meten en bekijken. De eerste keer dat je komt (bij circa 7 à 8 weken) vinden wij het belangrijk om te zien dat het kind in de baarmoeder zit, dat het hartje klopt en om te zien of er niet toevallig twee hartjes kloppen.. Deze echo wordt niet vergoed vanuit de verzekering, maar omdat wij deze echo zelf erg belangrijk vinden doen wij deze gratis. Belangrijk bij deze echo is dat je met een volle blaas komt. Hierdoor is de beeldvorming vaak een stuk beter. Soms is je kindje nog erg klein en lukt het niet goed om het kind in beeld te brengen via de buik. Dan is een inwendige echo nodig, dit wordt altijd in overleg gedaan en doet geen pijn.

Termijnecho

Bij de tweede controle willen we de termijn vaststellen (bij circa 11 weken). Bij deze echo meten we het kind van kop tot stuit op om te zien hoe groot het kind is en aan de hand daarvan bepalen we de uitgerekende datum. Deze echo wordt vergoed vanuit de basisverzekering en hoef je dus zelf niet te betalen. Ook bij deze echo is het wederom belangrijk dat je met een volle blaas komt om de beeldkwaliteit te verbeteren. Soms is het nodig om inwendig te kijken als de beeldvorming via de buik niet optimaal is, of als het kind er niet goed voor ligt. Uiteraard doen wij dit weer in overleg.

13 weken echo

Deze echo wordt aangeboden sinds 1-9-2021. De 13 weken echo vindt plaats tussen 12+3 en 14+3 weken. Deze echo is bedoeld om lichamelijke afwijkingen aan het kind op te sporen. Sommige, vaak ernstige, lichamelijke afwijkingen zijn al bij 13 weken zichtbaar. De 13 weken echo is onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie. Deze echo duurt circa 35 minuten. Hierbij moet de echoscopiste zich goed kunnen concentreren. Daarom vragen we om bij deze echo geen kinderen onder de twaalf jaar mee te nemen. Voorafgaand aan deze echo wordt je uitgebreid ingelicht (ofwel gecounseld) omdat het altijd een eigen keuze is of je deze echo wilt of niet. Dit gesprek wordt al bij de eerste controle gevoerd. Meer informatie over deze echo lees je hier.

Geslachtsecho

Als je nieuwsgierig bent naar het geslacht van je kind is het mogelijk om een geslachtsecho bij 15 weken af te spreken. Deze echo wordt niet vergoed vanuit de verzekering en moet je dus zelf betalen. De kosten van deze echo zijn €35,-. Bij deze echo maken we bekend wat het geslacht is (of schrijven het eventueel op een briefje voor een genderreveal) en maken we plaatjes van het gezicht. Deze krijg je geprint mee naar huis.

20 weken echo (structureel echoscopisch onderzoek)

De 20 weken echo vindt plaats tussen 18 en 21 weken zwangerschap. Bij de 20 weken echo (ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd) wordt het kind van top tot teen bekeken om te zien of er afwijkingen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: open rug of open schedel maar ook klompvoet(en) en hartafwijkingen. Er wordt gekeken naar de groei van het kind, waar de placenta ligt en hoe veel vruchtwater er is. Aan de hand van de echo wordt bepaald of verdere echo’s verricht gaan worden of dat er een verwijzing naar het ziekenhuis nodig is. Deze echo duurt circa 45 – 60 minuten. Hierbij moet de echoscopiste zich goed kunnen concentreren. Daarom vragen we om bij deze echo geen kinderen onder de twaalf jaar mee te nemen.

Voorafgaand aan deze echo wordt je uitgebreid ingelicht (ofwel gecounseld) omdat het altijd een eigen keuze is of je deze echo wilt of niet. Dit gesprek wordt al bij de eerste controle gevoerd. Meer informatie over deze echo lees je hier.

Pretecho

Als je zelf nog een keer naar je kind wilt kijken is het mogelijk om een pretecho in te plannen. Het beste termijn hiervoor is tussen de 23 en de 30 weken. Hierna gaat het kind vaak indalen in het bekken en is het gezicht niet altijd even mooi meer in beeld te brengen. Wij kunnen 2D en 3D plaatjes maken en zetten deze plaatjes ook op een USB-stick zodat deze thuis bekeken kunnen worden. Deze echo wordt niet vergoed vanuit de verzekering en komt dus ook voor eigen kosten. Een 2D echo kost €50,- en een 3D echo kost €75,-.

Groeiecho

Groeiecho’s worden op indicatie verricht. Bijvoorbeeld als er uit de 20 weken echo blijkt dat je kind aan de grote of kleine kant is. Wij voelen bij iedere controle aan je buik. Als we twijfelen aan de ligging of grootte van het kind zullen wij ook een echo verrichten. Deze echo’s worden dan ook vergoed vanuit de basisverzekering en hier hoef je zelf geen bijdrage voor te betalen. Deze echo wordt op verschillende momenten in de zwangerschap verricht. Bij deze echo meten we de grootte van het kind op. Afhankelijk van de bevindingen bij de echo wordt het onderzoek eventueel nog herhaald. Indien er geen indicatie is voor een groeiecho maar je wilt toch dat we de groei van het kind opmeten is dit mogelijk, maar dan voor eigen kosten. Dit kost €38,92 (conform prijzen verzekeringen).

Placentalokalisatie

Als er bij de 20 weken echo blijkt dat de placenta laag ligt (in de buurt van de baarmoedermond) wordt er rond 30 – 33 weken een extra echo verricht om de placenta te lokaliseren. Hierbij wordt direct de groei van het kind meegenomen. Als bij deze termijn blijkt dat de placenta te dicht in de buurt van de baarmoedermond ligt word je verwezen naar het ziekenhuis. Deze echo wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Vruchtwatermeting

Aan het eind van de zwangerschap (tussen de 40 en 41 weken) meten we altijd de hoeveelheid vruchtwater en bekijken we hoe de conditie van de placenta is. Op basis hiervan en in samenspraak met jou zullen we bekijken wat het gewenste moment is dat het kind geboren wordt. Nog even afwachten of toch al een inleiding afspreken in het ziekenhuis. Deze echo wordt niet standaard vergoed vanuit de verzekering, deze echo vinden wij echter wel erg belangrijk en zullen wij daarom kosteloos verrichten.